Algemene Voorwaarden Faculty association SHARE

Algemene Voorwaarden lidmaatschap

Als lid van Faculty association SHARE heb je te maken met een aantal Algemene Voorwaarden:

 • Elke student die studeert aan de Faculteit Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam kan lid worden van Faculty association SHARE.
 • Als lid van Faculty association SHARE betaal je een jaarlijkse contributie van € 12,50 per jaar.
 • De contributie van € 12,50 geldt tot het eind van de lidmaatschapstermijn (30 augustus) ongeacht het moment van inschrijven.
 • Door je lidmaatschap krijg je korting op studieboeken en heb je toegang tot de vele faciliteiten die Faculty association SHARE biedt. Gedacht kan worden aan activiteiten die de studievereniging organiseert voor haar leden, maar ook deelname aan de commissies. Als lid mag je jezelf ook verkiesbaar stellen voor elke functie binnen de vereniging en beschik je over stemrecht over personen en zaken tijdens de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Mocht je je studie beëindigen aan de Faculteit Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dan kan je in plaats van lid ook donateur worden. Dit donateurschap kan worden afgesloten voor een minimum bedrag van €12,50 per jaar.

Algemene Voorwaarden activiteiten

Aan een inschrijving voor een activiteit bij Faculty association SHARE, zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Activiteiten met deelnamebijdrage

 • Inschrijven verplicht de deelnemer tot betalen.
 • Deelnemer moet lid zijn van Faculty association SHARE.
 • Afmelden voor een activiteit is mogelijk tot uiterlijk drie dagen voordat de betreffende activiteit plaatsvindt. De deelnamebijdrage ontvangt u retour minus eventuele reeds gemaakte kosten.
 • Indien er voor een activiteit specifiek afwijkende voorwaarden zijn gesteld, dan gelden bijbehorende Algemene Voorwaarden.
 • In geval van verhindering wegens onvoorziene omstandigheden na de verstreken afmeldtermijn, dient contact opgenomen te worden met het bestuur om de mogelijkheid tot een compensatieregeling te bespreken. Het bestuur besluit of de onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de deelnamebijdrage (gedeeltelijk) gecompenseerd wordt.

Activiteiten zonder deelnamebijdrage

 • Inschrijven verplicht de deelnemer tot aanwezigheid.
 • Deelnemer moet lid zijn van Faculty association SHARE.
 • Afmelden zonder consequenties is mogelijk tot uiterlijk drie dagen voordat de betreffende activiteit plaatsvindt.
 • Wanneer de uiterlijke afmeldtermijn verstreken is, maar niet deel wordt genomen aan de activiteit, wordt dit door Faculty association SHARE geregistreerd. Indien er kosten gemaakt zijn voor de beoogde deelname, zullen deze alsnog op de deelnemer verhaald worden.