SHARE

27805_Share_RGB

SHARE is de Faculteitsvereniging van de studie Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het is voor iedere BMG student mogelijk lid te worden. De vereniging is al sinds 1983 zeer actief om de belangen van haar leden te behartigen, hen op vele fronten informatie en activiteiten aan te bieden en het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de arbeidsmarkt te bevorderen. Om dit doel te kunnen behalen zijn er naast het dagelijks bestuur van de vereniging verschillende commissies actief.

Bezoek de SHARE website